(82) 491 075

7:00 - 17:30

7585 Háromfa, Kossuth Lajos u. 243.

2011. augusztus 31. – Évnyitó

A tanévet a szokásoknak megfelelően az első tanítási napot megelőző napon 18.00 órakor tartottuk. Az évnyitón az újdonsült első osztályosok az óvó nénijük felkészítésével műsort adtak elő, valamint iskolánk diákjai közül többen versekkel köszöntötték őket. Az ünnepélyen köszöntőt mondott a község polgármestere, és az intézmény főigazgatója is.

2011. október 6-i megemlékezés

A megemlékezésen az iskola 5. osztályos diákjai szerepeltek műsorukkal.

2011. november 21 – 25-ig – Projekthét

A hosszú évek óta megrendezésre kerülő projekthét témája idén a drogprevenció volt. Ennek a programsorozatnak a „Minden, amit a drogokról tudni kell...” címet adtuk. Brantmüller Zoltán, a település polgármestere nyitotta meg a programot, mellyel célunk, hogy a fiatalok számára a tájékoztatáson kívül alternatív programokat kínáljunk a szabadidő helyes eltöltésére. Az iskola valamennyi diákja, a pedagógusok és a szakemberek segítségével a hét minden délutánján csoportmunka keretében ismerkedett azokkal a számukra veszélyt jelentő drogokkal, melyek esetlegesen saját környezetükben is hozzáférhetőek. Ezeket az ismereteket változatos módszerekkel sajátították el: plakátkészítéssel, fogalmazás írásával, internetes kereséssel, szövegfeldolgozással, tanári prezentációval. Mindezt erősítette három előadás, melyet Csányi Józsefné, a település védőnője, Ács Richárd, a Somogy Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Intézetének közegészségügyi munkatársa, és Dr. Rákóczi András, gyógyszerész mutatott be. A projekthét minden napját a diákokkal közösen sporttevékenységgel fejeztük be. A pénteki, projektzáró napon a csoportok bemutatták egymásnak a hét során végzett tevékenységeiket, majd a rendezvényt zenés, játékos esti családi program zárta.

2011 - Mikulás

2011. december 5-én hozzánk is ellátogatott a Mikulás krampuszaival, majd délután a diákok kooperatív csoportmunkában, játékosan vetélkedtek.

2011 - Karácsony

A 2011-es évet december 21-én karácsonyi projektnappal és műsorral zártuk. A délelőtt folyamán csoportmunkában apró díszeket és ajándéktárgyakat készítettünk az iskolai és az otthoni karácsonyfákra, melyeket a diákok haza is vihettek.

Háromfa és Bakháza községek lakóit este a települések művelődési házaiba karácsonyi műsorokkal vártuk. A gyerekek verseket mondtak és színdarabokat adtak elő. Az iskola énekkara és nevelőtestületünk karácsonyi dalokat énekelt.

2012 - Farsang

2012. február 17-én farsangoltunk. Az osztályok az osztályfőnökök segítségével ötletes, színvonalas jelmezekkel és produkciókkal mutatkoztak be.

Meseíró verseny

Tanulóink osztályok közti vegyes csapatokat alakítanak maguk között. Előre megbeszélik a témát, amiről a mese készülni fog. A csapatban levő "kicsik" rajzolnak, a nagyobbak írják a mesét. Az elkészült alkotásokat három tagból álló zsűri értékeli.

Mikulás délután

Tanulóinkból kialakított heterogén csapatok meghatározták nevüket, hozzá plakátot készítettek. A plakátokat a tanulók maguk értékelték 1-1 "Mikulás zseton"-nal. Az értékelésük alapján kaptak pontokat a feladatra. A többi feladatot a tanító nénik készítették és mondták el a gyerekeknek. Minden feladatot pontoztak, és a vetélkedő végén cukorral és csokoládéval jutalmaztak aszerint, hogy hányadik helyezést érte el a csapat.

Multikulturális Projekthét

A projekthét folyamán is tanulóink heterogén csoportokban tevékenykedtek. Négy különböző tanteremben, négy különböző tevékenységcsoportot végeztek el, napi váltásban.
A következő 4 területen dolgoztak tanulóink, és pedagógusaink:

  • Etnikai népmese feldolgozása, dramatizálása, jellemzőik megfogalmazása, önálló etnikai népmese írása, amit a kicsik rajzukkal illusztráltak.
  • Gyógynövényekkel ismerkedés, róluk információ keresése a interneten, ismertető füzet készítése, gyógynövényekből teakészítés.
  • A cigányok vándorlása, jelképeik és azok jelentésével ismerkedés, cigány zászló készítése. A magyar történelem jelentős eseményeinek megismerése (ismétlése), rajzkészítés, a magyar korona, mint jelkép. Az események dramatizálása.
  • A cigány és a magyar zene összehasonlítása, egyszerűbb cigány tánclépés tanulása, beás himnusz megtanulása, a cigányzene követése hangszerpótló eszközökkel-, kanalazással.

A zárónapon anyukák és nagymamák segítségével pogácsát és punyát készíthettek tanulóink. Ezután egy műsor keretében számot adtak arról a tudásról, amit a héten szereztek

Közös kirándulás

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat anyagi támogatásával minden tanulónk részt vehetett egy délutáni kiránduláson, melynek során a Nagyatádi Múzeumban megtekinthetett egy 3 dimenziós kiállítást és megnézhette, kipróbálhatta a hadi park néhány gépét, meghallgathatta egy hozzáértő ember előadását és végignézhette a kiállított tárgyakat.

IPR tréning

2012. március elsején IPR tréningen vettünk részt iskolánkban, a kistérségből érkező kollegákkal együtt. A tréningvezető Arató Ferenc, a PTE tanára volt, akinek segítségével feleleveníthettük, vagy megismerkedhettünk különböző kooperatív technikákkal, és azok jelentőségével az integrált oktatásban.

Május első vasárnapja

Május első vasárnapja, nálunk is az Anyák napja. Szép műsorszámmal köszöntötték diákjaink az édesanyákat és a nagymamákat.

Iskola látogatás

Iskolánk 6. osztályos tanulói látogatást tettek a Bárdos Lajos Általános Iskolába, ahol tanórai keretek között is találkozhattak leendő osztálytársaikkal, tanáraikkal.

"Kézenfekvő szórakozás"

2012. május 08-tól június 13-ig került megrendezésre a "Kézenfekvő szórakozás" program, amely egy drogmentes témájú rajzpályázat volt. Ennek során több értékes díjjal gazdagodtak a műveikkel helyezést elért tanulók.

"...mint hal a vízben"

2012. május 22-től június 08-ig tartottuk "...mint hal a vízben" című programunkat, melynek keretében három alkalommal úszásfoglalkozáson vettünk részt a gyerekekkel a nagyatádi Városi Strandfürdőn. Az úszásoktatások során erősíteni kívántuk a víz fizikai és lelki egészségvédő hatását, kialakítva az igényt az úszás rendszeressé válására – mintát adva ezzel a szabadidő helyes eltöltésére.

Június 12-én a Mecsextrém Parkban játszottunk

A kalandparkban töltött napon a gyermekek és a szülők birtokba vették az X-Jump-ot, a 3D karikát, a rodeó bikát, a kötélpiramist, a trambulint, a gokartokat, a kalandvárat, a csúszdákat, a tanösvényt, a kisebbek ezen kívül még a hintákat és a játszóházat is. Az eddig ismeretlen, különböző mozgásformákat igénylő játékok használata néhény fiatal esetében kezdetben bizonytalan volt, ám miután megtanulták alkalmazásukat, olyannyira belefeledkeztek a játékba, hogy a programot a tervezettel szemben 2 órával meghosszabbítottuk.

Családi Sportnap

A Családi Sportnapunk – melyet június 13-án rendeztünk meg – sikerességét némileg akadályozta az egész napos esős idő, ugyanis a tevékenységek nagy részét szabadtérre terveztük. A célba rúgás csapatversenyt az időszakosan megszűnő eső még engedte szabadtéren megvalósítani, ám utána át kellett szervezni a sporttevékenységeket az iskola nyújtotta lehetőségeknek megfelelően. Élményt jelentett a gyermekek számára, hogy egy csapatban versenyezhetnek szüleikkel és az egyesületek tagjaival. A program végén tartott eredményhirdetésen a csapatok fáradtan, de büszkén vették át az ajándéktárgyakat.

Mozi Pécsen

Június 14-i utazásunk célpontja Pécs volt, ahol moziba mentünk. A korszerű technikával készült 3D-s rajzfilm megtekintése maradandó élményt jelentett számunkra.

barcsi strandtúra

A tanév utolsó tanítási napján tartottuk meg a szokásos barcsi strandtúránkat. A táv egyik felét kerékpárral, a másikat vonattal tettük meg. A kisebbek a biztonságosabb, alacsonyabb vízszintű, csúszdával is rendelkező medencében, a nagyobbak a nagyobb területű, úszásra is alkalmas medencében, a legnagyobbak pedig a mélyebb, sodrással is bíró medencében élvezték a víz testre és lélekre ható jótékony hatását. A közös vízi játékok erősítették a közösség és a közösségen belüli kisebb csoportok – közös élményekből fakadó – összetartó erejét.

Tanévzáró ünnepélyünk

2012. június 20-án tartottuk tanévzáró ünnepélyünket, és búcsúztattuk a 6. osztályos tanulókat

Tehetséggondozó nyári tábor

Az idén nyáron is megszervezésre került tehetséggondozó nyári táborunk Balatonbogláron.

A fürdőzés mellett lehetőségünk volt kosárlabdázásra, labdarúgásra, játékokra, olvasásra, kézműves tevékenységekre és kirándulásokra is. A négy napos táborozáson 22 tanuló és 4 kísérő pedagógus vett részt.

Referencia Intézményi Pályázat

Referencia Intézményi Pályázatunk projektnyitó rendezvényét augusztus 31-én tartottuk. Előadók voltak: Szakályné Pintér Mária – főigazgató, Holjevicz Ferencné – a KE Pedagógus-továbbképző és Szolgáltató Intézet pedagógiai szakértője és Balatincz Gyöngyi – tagintézmény vezető. A rendezvényt Brantmüller Zoltán, Háromfa község polgármestere nyitotta meg.